NEWS

Sergio Castillón premiat per la Real Sociedad Española de Química (31/05/2016)

La Real Sociedad Española de Química ha concedit el Premi a l'Excel·lència Investigadora RSEQ 2016 a Sergio Castillón, professor de química orgànica de la  facultat Rovira i Virgili i director del grup de recerca en Síntesi Orgànica Estereoselectiva: "Por la significación y calidad de una intensa actividad investigadora en el ámbito de los carbohidratos y los nucleósidos, su vigencia e impacto actual y sus aportaciones recientes al desarrollo de la síntesis enantioselectiva de esfingolípidos y glicoesfingolípidos"

Sergio Castillón

Sergio Castillón

Reportatge "Olors" en la revista Viu Quimica (04/2016)

Viu Quimica

El sector químic treballa per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i minimitzar l’impacte en el medi d’aquest tipus d’indústria.


Per això, un dels projectes que fa anys que es va posar en marxa és el de la Monitorització d’Olors al Camp de Tarragona. A través de Nasapp, una aplicació de mòbil, els ciutadans que ho vulguin poden informar en temps real a les empreses químiques d’episodis de males olors.Així aquest tipus d’incidents es poden solucionar de manera immediata.

 + Informació