SALA DE PREMSA

Sergio Castillón premiat per la Real Sociedad Española de Química (31/05/2016)

La Real Sociedad Española de Química ha concedit el Premi a l'Excel·lència Investigadora RSEQ 2016 a Sergio Castillón, professor de química orgànica de la  facultat Rovira i Virgili i director del grup de recerca en Síntesi Orgànica Estereoselectiva: "Por la significación y calidad de una intensa actividad investigadora en el ámbito de los carbohidratos y los nucleósidos, su vigencia e impacto actual y sus aportaciones recientes al desarrollo de la síntesis enantioselectiva de esfingolípidos y glicoesfingolípidos"

Sergio Castillón

Sergio Castillón

Reportatge "Olors" en la revista Viu Quimica (04/2016)

Viu Quimica

El sector químic treballa per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i minimitzar l’impacte en el medi d’aquest tipus d’indústria.


Per això, un dels projectes que fa anys que es va posar en marxa és el de la Monitorització d’Olors al Camp de Tarragona. A través de Nasapp, una aplicació de mòbil, els ciutadans que ho vulguin poden informar en temps real a les empreses químiques d’episodis de males olors.Així aquest tipus d’incidents es poden solucionar de manera immediata.

 + Informació

ACCIÓ : El CTQC obté l'acreditació TECNIO (07/03/2016)

Tecnio

En data del 07 de març de 2016, El CTQC ha obtingut l'acreditació TECNIO

Què és l’acreditació TECNIO?

L’acreditació TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació aprovades per la Unió Europea.

ACCIÓ ha establert un procés d’acreditació d’entitats i empreses TECNIO amb l’objectiu de millorar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les empreses.

La participació en el procés és oberta a totes les entitats que compleixin els requisits establerts per les diferents tipologies d’entitats.

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

S’estableixen quatre tipologies d’entitats TECNIO a acreditar i diferents criteris d’acreditació per a cada tipològia:

  • Desenvolupadors de tecnologia públics.
  • ­Desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre:
    • Desenvolupadors privats sense ànim de lucre avançats.
    • Altres desenvolupadors privats sense ànim de lucre.
  • Desenvolupadors de tecnologia privats.
  • Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia