SUPORT TECNOLÒGIC

Processos químics. Catàlisi.

  • Síntesi i catàlisi.
  • Transformació de CO2.
  • Química i energia renovable.
  • Disseny de procés.

Veure grups

 

 

Materials avançats i membranes. Recobriments i Nanomaterials.

  • Tecnologia de materials.
  • Membranes i encapsulació.
  • Polímers i recobriments.
  • Nanotecnologia

Veure grups

 

 

Biotecnologia industrial.

Veure grups

 

 

Impacte ambiental i sostenibilitat.

  • Impacte ambiental.
  • Aigua.

Veure grups