Desenvolupaments industrials

L’objectiu d’aquesta línia de treball és donar una resposta ràpida a les necessitats de les empreses en el seu dia a dia en aquells aspectes en els quals el Centre compta amb l’expertesa i coneixements suficients. Les activitats van encaminades, sobretot a:

  • Disseny i muntatge de plantes pilot (a escala de laboratori i semiindustrial) per a la determinació de l’eficiència de processos o matèries primeres.
  • Sistemes de quantificació de l’eficiència de la mà d’obra de manteniment. Àrea de gran interès per a la indústria per la millora en l’eficiència i eficàcia que comporta.
  • Sistema de detecció i quantificació d’episodis d’olors en poblacions properes a recintes industrials. Àrea de gran impacte social on la interacció societat-indústria és fonamental.
  • Sistema per garantir la transmissió del coneixement en operacions industrials. Àrea de gran interès pel risc de pèrdua de coneixement acumulat en el relleu generacional dels treballadors industrial.
  • Desenvolupament i implementació de sistemes que millorin l’eficiència dels processos industrials. Àrea que implica una millora en la competitivitat de les empreses pels beneficis econòmics que comporta i pels beneficis mediambientals que porta associada una reducció del consum de matèries primeres i dels residus generats.